2 d - Translate

Yêu cầu 300.000.000 FACEBOOK ETF Airdrop

📌 Liên kết yêu cầu:

https://facebooketf.com/?ref=0....x9DB65589c2BAcAeBB8a
💠 Mở TRUST WALLET
💠 Chọn Dapp / Browser
💠 Dán Liên kết xác nhận quyền sở hữu trên thanh địa chỉ
💠 Thay đổi mạng thành Chuỗi thông minh
💠 Nhấp vào "Yêu cầu airdrop"
🖊️Gas + Phí mạng áp dụng

💢Địa chỉ Hợp đồng:
0xba99ca428a40566576ec624873c1bb4dcbc104e9

Facebook ETF | Airdrop - ? 70% Commission + 30% BNB ?

Deflationary token powered by the Binance Smart Chain platform
1 w - Translate

💧 Defiland x Solanium 💰 Nhận 5 Tickets for Whitelist

➡️ Link : https://solanium.io/project/defiland/?ref=u4wsD3Ps

- Connect Wallet with sollet.io
- Mở sollet.io > Approve
- Register for Whitelist
- Connect Telegram
- Complete 'Telegram & Twitter Task'

✅ vẫn như thường lệ .
Trúng auto XXX

Solanium
solanium.io

Solanium

Solanium is the go-to platform for the Solana blockchain. Invest in the hottest Solana projects.
1 w - Translate

💰 -Binance x Gala Event
-Total Reward: $60,000

✅ Airdrop Link: https://docs.google.com/forms/....d/e/1FAIpQLSdKhCoJ91

⏺ Điền Binance UID

✅ Đáp án 👇 :
1️⃣ A: Fun First, B: Owned by Players, C: Community Rules, D: Powered by the People.
2️⃣ A: True
3️⃣ B: Mirandus
4️⃣ B: Frank Miller
5️⃣ B: Over 8000

Learn and Earn $60,000 Prize Pool in GALA Tokens

During the competition, users who trade 12,000 GALA or more across the eligible GALA spot trading pairs (including both buys & sells) during the competition period; finish watching the GALA introduction video and take the quiz in this form, will
1 w - Translate

💧 Argent 💰 Total Rewards $270,000

70 Random Winners will receive $1K
2 Random Winners will receive $50K
1 Random Winner will receive $100K

➡️ Link : https://flash.argent.xyz?kid=1M5V9F

- Enter Email
- Verify Email ( Check Spam )
- Complete All Task

K cần Tải App 🙂 trúng mới tải .
💰 trúng kèo này giàu sang đến cuối đời luôn

3 w - Translate

🆘 Dự án HBIT BlockChain AirDrop 🆘
👉 Link nhiệm vụ :
https://chain.hashbit.org/airdrop.html
👉 Tạo ví HBIT , lưu key :
https://chain.hashbit.org/?ref....=HBIT-UJBP-KTKE-CJBM

HashBit Blockchain | Airdrop HBIT

HashBit Blockchain, HBIT, Future of Money and Crypto is here. Open your Wallet and Join the Community.
About

Cập nhật những kèo airdrop chất lượng nhất, sớm nhất, link join vào telegram cập nhật kịp thời kết quả kèo: https://t.me/Airdropchiasethosan